Suriname succesvol bij monitoringsmechanismen mensenrechten

Suriname succesvol bij monitoringsmechanismen mensenrechten

In de mensenrechten verdragen, is eveneens opgenomen de verplichting van verdragspartijen om periodiek te rapporteren. In dat kader zijn er organen ingesteld, de zogenaamde mensenrechtencomités, om verplichtingen van verdragspartijen te monitoren.
President Santokhi: ‘’Taak VN internationale vrede en veiligheid te waarborgen’’

President Santokhi: ‘’Taak VN internationale vrede en veiligheid te waarborgen’’

De VN heeft de taak, de internationale vrede en veiligheid te waarborgen, en ook erop toe te zien dat militaire coups worden veroordeeld en dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Vandaar dat de buitenlandse politiek van deze regering gericht is, op het versterken van democratie, op het naleven van mensen en politieke rechten, alsook, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te garanderen en ook te streven naar behoorlijk, rechtvaardig en transparant openbaar bestuur.
Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

Vanwege de uitermate penibele financiële situatie zal de Regering Santokhi/Brunswijk op 26 oktober a.s. de geplande rentelasten voor de Oppenheimer 1 lening niet kunnen betalen.
Regering zal de rente aflossing van Oppenheimer 1 lening niet kunnen betalen 9 mins ago Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresi

Regering zal de rente aflossing van Oppenheimer 1 lening niet kunnen betalen 9 mins ago Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresi

De recent gekozen regering van de Republiek Suriname heeft een economie overgenomen welke in extreem slechte financiële omstandigheden verkeert, gekenmerkt door hoge externe en fiscale tekorten. Dit is verder verergerd door de COVID-19 pandemie. Als gevolg hiervan wordt ons land geconfronteerd met ernstige financiële onevenwichtigheden, waarbij het begrotingstekort naar verwachting in 2020 20% van het BBP zal benaderen.
College Beheer Bureau Staatsschuld heeft nieuw bestuur

College Beheer Bureau Staatsschuld heeft nieuw bestuur

President Chandrikapersad Santokhi heeft een nieuw bestuur benoemd voor het College van Beheer bij het Bureau voor de Staatsschuld. In het nieuwe bestuur neemt de directeur van Financiën, Jan Tawjoeram, in de hoedanigheid van voorzitter zitting. Verder nemen Inderjiet Rambharse en Krishnawatie Moti in de hoedanigheid van lid zitting. Het bestuur is op woensdag 20 oktober 2020 benoemd voor een periode van drie jaar.
President Santokhi: “Durga Maa is vlak bij jou”

President Santokhi: “Durga Maa is vlak bij jou”

“Navratri wordt gekenmerkt door de oerkracht die verborgen zit in de vrouw. Soms zoeken we de Durga Maa (vrouwelijke god) heel ver. Soms zien we de Durga Maa niet, terwijl die heel dichtbij je zit en wij die soms vergeten.” Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 20 oktober 2020 in de Shri Vishnu Mandir waar hij samen met vicepresident Ronnie Brunswijk de Navrati-viering bijwoonde.
STVS viert 55-jarig bestaan

STVS viert 55-jarig bestaan

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft het afgelopen 55 jaar de Surinaamse samenleving voorzien van nieuws, informatie en ontspanning. Dinsdag 20 oktober was het precies 55 geleden dat de eerste tv-uitzendingen een feit werden. Geestesvader achter dit alles, Frits Pengel, kreeg van de hele regeringstop bestaande uit president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk de nodige terechte loftuitingen voor zijn pionierswerk.
President Santokhi: ‘’Betrouwbare data noodzakelijk’’

President Santokhi: ‘’Betrouwbare data noodzakelijk’’

‘’Ten slotte bevestig ik op deze gelegenheid van de Wereldstatistiekendag onze toewijding om de fundamentele principes van de officiële statistiek van de Verenigde Naties hoog te houden, en ervoor te zorgen dat ons nationaal statistisch systeem in staat is om geschikte en betrouwbare gegevens te produceren die voldoen aan aanvaarde professionele en wetenschappelijke normen’’. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi bij de herdenking van World Statistics Day vandaag dinsdag 20 oktober 2020.
President geeft instructie om in hoger tempo te werken aan financiële ruimte voor herstel

President geeft instructie om in hoger tempo te werken aan financiële ruimte voor herstel

Op instructie van President Chandrikapersad Santokhi zijn de Ministers van Financiën en Planning en van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, respectievelijk Minister Armand Achaibersing en Albert Ramdin, afgereisd naar Nederland en Frankrijk.
Dorpsbestuur Santigron overhandigt petities aan regeringsdelegatie

Dorpsbestuur Santigron overhandigt petities aan regeringsdelegatie

Aanpak van het waterprobleem, goed begaanbare wegen, de grenskwestie en de veiligheid. Dit zijn enkele punten die vervat zijn in een petitie, die het dorpsbestuur van Santigron heeft overhandigd aan de regeringsdelegatie die op vrijdag 16 oktober 2020 het district Wanica heeft aangedaan. De delegatie stond onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk.
President Santokhi kondigt brug over Marowijnerivier aan

President Santokhi kondigt brug over Marowijnerivier aan

De regering heeft naast de brug over de Corantijnrivier als oeververbinding tussen Suriname en Guyana ook een brug over de Marowijnerivier (Suriname-Frans-Guyana) in de planning. Het laatste zal ook een agendapunt zijn wanneer een ministeriële delegatie later deze maand in opdracht van president Chandrikapersad Santokhi richting Frankrijk vertrekt voor besprekingen.
Districtscommissaris Wanica Z-O houdt regeringsdelegatie uitdagingen en groeipotenties voor

Districtscommissaris Wanica Z-O houdt regeringsdelegatie uitdagingen en groeipotenties voor

Suriname zit weliswaar vanwege COVID-19 en de financiële crisis in een dal, maar in het district Wanica hebben diverse sectoren groeipotentie. Daarnaast zijn er ook uitdagingen die overwonnen moeten worden. Districtscommissaris Suraksha Sital-Hirasing heeft op vrijdag 16 oktober 2020 deze potenties en uitdagingen voorgehouden aan president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk.
VERKLARING KABINET VAN DE PRESIDENT

VERKLARING KABINET VAN DE PRESIDENT

In naleving van de belofte om de samenleving optimaal van informatie te voorzien, deelt het Kabinet van de President van de Republiek Suriname het volgende met u: ...
Presidentiële commissie gaat Wet Rij- en Voertuigenbelasting evalueren

Presidentiële commissie gaat Wet Rij- en Voertuigenbelasting evalueren

De in 2018 door het parlement aangenomen en in januari 2019 afgekondigde Wet Rij- en Voertuigenbelasting, wordt onder de loep genomen. Hiertoe heeft president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 13 oktober 2020 de presidentiële werkgroep “Aanpassing Wet Evaluatie Rij- en Voertuigenbelasting” geïnstalleerd. Deze commissie zal het proces van evaluatie en herziening van de wet opstarten en waar nodig aanpassingen plegen. De commissie wordt geleid door Mohamed-Shiraz Boedhoe.
Amerikaanse topdelegatie op bezoek bij president Santokhi

Amerikaanse topdelegatie op bezoek bij president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi heeft een topdelegatie uit de Verenigde Staten van Amerika ontvangen. De afvaardiging bestaande uit vertegenwoordigers van vijf verschillende agentschappen, waaronder Development Finance Corporation, heeft op dinsdag 13 oktober 2020 eerst een kort onderhoud gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, waarna de delegatie haar opwachting maakte bij het staatshoofd.