Bestuurs en Administratieve Aangelegenheden, Mr. Adjaykoemar Moensi

De directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden heeft de dagelijkse leiding over bestuurs- en administratieve aangelegenheden van het Kabinet van de President.

De taken die onder leiding van de directeur vallen zijn:

  • Algemene zaken, waaronder het administratiefrechtelijk verkeer tussen het Kabinet van de President en de Departementen van Algemeen Bestuur. Hieronder valt bijvoorbeeld de administratieve afhandeling van staatsdocumenten die door de president zijn getekend / bekrachtigd
  • Financiële en Begrotingszaken
  • Personeelszaken
  • Afdeling Documentatie (post- en archiefzaken)
  • Algemene Agenda en Archief

Contact
De afdeling bestuurs- en administratieve aangelegenheden is bereikbaar op (597) 426854 of op sec.dirbaa@president.gov.sr